ALBERT VAN LOON

Albert van Loon (1973) is een veelzijdig kunstenaar door zijn afwisseling tussen schilderstijlen, tussen opdracht en vrij werk en tussen schilderijen, illustraties en cartoons. De stijl - evenals het gebruikte materiaal - is ondergeschikt aan het idee. Gevoelens, belevenissen, verlangens, een vorm, een plaats, een persoon ...alles wat indruk maakt kan een aanleiding zijn voor een nieuw schilderij. Figuratief of abstract, impressief of expressief. Het idee is het uitgangspunt en voor de uitvoering daarvan is elke stijl geoorloofd. Levend in een 'zap-cultuur' werkt Albert bewust in verschillende stijlen. Hij is niet bezig met een zoektocht naar een 'eigen definitieve stijl'.
Ondanks de verschillen, is een algemene tendens in zijn werk waar te nemen. Zo werkt hij bij voorkeur met acrylverf, in verband met de snelle droogtijd. Daarnaast lopen sterke contrasten, ritme en een tekenachtige stijl van schilderen als een rode draad door zijn kunst.