"Logo", "EN" => "Logo"), "", "logo2.gif", "150", ""), array("index.php", "", "menu_top", array("NL" => "Home", "EN" => "Home"), "button_home.gif", "button_home_hl.gif", "", ""), array("", "", "menu_top", " ", "", "menu_background.gif", "51", ""), // width was 58 array("gallery.php", "cat=j", "menu_top", array("NL" => "Galerie", "EN" => "Gallery"), "button_gallery.gif", "button_gallery_hl.gif", "", ""), array("", "", "menu_top", " ", "", "menu_background.gif", "48", ""), // width was 55 array(array("NL" => "kunstkaarten.php", "EN" => "ecards.php"), "", "menu_top", array("NL" => "Kunstkaarten", "EN" => "E-Cards"), array("NL" => "button_kaarten.gif", "EN" => "button_kaarten_EN.gif"), array("NL" => "button_kaarten_hl.gif", "EN" => "button_kaarten_EN_hl.gif"), "", ""), array("", "", "menu_top", " ", "", "menu_background.gif", "50", ""), // width was 57 array("contact.php", "", "menu_top", array("NL" => "Contactgegevens", "EN" => "Contact"), "button_contact.gif", "button_contact_hl.gif", "", ""), array("", "", "menu_top", " ", "", "menu_background.gif", "49", ""), // width was 56 array("exposities.php", "", "menu_top", array("NL" => "Exposities", "EN" => "Exhibitions"), array("NL" => "button_exposities.gif", "EN" => "button_exposities_EN.gif"), array("NL" => "button_exposities_hl.gif", "EN" => "button_exposities_EN_hl.gif"), "", ""), array("", "", "menu_top", " ", "", "menu_background.gif", array("NL" => "48", "EN" => "95"), ""), // width was 55 array("taalkeuze", "", "menu_top", array("NL" => "Site in English", "EN" => "Site in Nederlands"), "button_en.gif", "button_en_hl.gif", "", ""), array("", "", "menu_top", " ", "", "menu_background.gif", "80", ""), // width was 78 array("index.php", "", "menu_bottom", array("NL" => "Home", "EN" => "Home"), "menu_home.gif", "", "", ""), array("gallery.php", "cat=j", "menu_bottom", array("NL" => "Galerie", "EN" => "Gallery"), "menu_gallery.gif", "", "", ""), array("cat=j", "", "menu_bottom", array("NL" => "Per jaartal", "EN" => "Years"), array("NL" => "menu_gallery_jaar.gif", "EN" => "menu_gallery_jaar_EN.gif"), "", "", "gallery.php"), array("cat=c", "", "menu_bottom", array("NL" => "Per categorie", "EN" => "Categories"), array("NL" => "menu_gallery_cat.gif", "EN" => "menu_gallery_cat_EN.gif"), "", "", "gallery.php"), array(array("NL" => "kunstkaarten.php"),"", "menu_bottom", array("NL" => "Kunstkaarten", "EN" => "Art Cards"), "menu_kaarten.gif", "", "", ""), // array("ecards.php", "", "menu_bottom", array("NL" => "E-cards", // "EN" => "E-cards"), "menu_ecards.gif", "", "", ""), array("wallpapers.php", "", "menu_bottom", array("NL" => "Wallpapers", "EN" => "Wallpapers"), "menu_wallpapers.gif", "", "", ""), array("contact.php", "", "menu_bottom", array("NL" => "Contactgegevens", "EN" => "Contact"), "menu_contact.gif", "", "", ""), array("exposities.php", "", "menu_bottom", array("NL" => "Exposities", "EN" => "Exhibitions"), array("NL" => "menu_exposities.gif", "EN" => "menu_exposities_EN.gif"), "", "", ""), // array("games.php", "", "menu_bottom", array("NL" => "Spelletjes", // "EN" => "Games"), "menu_games.gif", "", "", ""), // array("albertsartproductions.php", "", "menu_bottom", array("NL" => "AlbertsArtProductions", // "EN" => "AlbertsArtProductions"), "menu_aap.gif", "", "", ""), array("disclaimer.php", "", "menu_bottom", array("NL" => "Disclaimer", "EN" => "Disclaimer"), "menu_disclaimer.gif", "", "", "") ); $divArray = array("menu_top" => array("horizontal", "left", 24), "menu_bottom" => array("vertical", "left", 20)); if ($language == "EN") { // ==> hele menuArray doorlopen en, afhankelijk van $language, '.gif' en '_hl.gif' vervangen door '_nl.gif' resp. '_nl_hl.gif', op voorwaarde dat element 0 (href) een waarde bevat!! // toevoeging voor de vlag is juist andersom: eenvoudig te testen op element 0 = 'taalkeuze'. $menuArray[11][4] = "button_nl.gif"; $menuArray[11][5] = "button_nl_hl.gif"; } function isSearchRobot() { // Test of request van zoekrobot afkomstig is $isRobot = false; for ($i = 0; $i < sizeof($GLOBALS[robots]); $i++) { $robot = $GLOBALS[robots][$i]; if ($isRobot == false && (strpos(strtolower($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]), $robot) != false)) { $isRobot = true; } } return $isRobot; } function determineCurrentFile ($currentFile) { // Zoekt uit wat de naam is van de opgevraagde php-file, gestript van path en url-paramaters $hasUrlParam = strpos($currentFile, "?"); if (is_numeric($hasUrlParam)) { $currentFile = substr($currentFile, 0, $hasUrlParam - 1); } $lastSlash = strrpos($currentFile, "/"); if (is_numeric($lastSlash) && $lastSlash <> strlen($currentFile)) { $currentFile = substr($currentFile, $lastSlash+1); } return $currentFile; } function writeCommentAndPreload($currentFile) { // Genereer alle benodigde teksten en plaatjes voor javascript in menu's. // Van het geselecteerde menu-item wordt standaard de _mo-versie getoond $currentFile = determineCurrentFile($currentFile); for ($i = 0; $i < sizeof($GLOBALS[menuArray]); $i++) { $href = $GLOBALS[menuArray][$i][0]; $alt = $GLOBALS[menuArray][$i][3][$GLOBALS[language]]; $graphicFile = $GLOBALS[menuArray][$i][4]; $graphicFile_mo = $GLOBALS[menuArray][$i][5]; //check for language exceptions if (is_array($graphicFile)) { $graphicFile = $graphicFile[$GLOBALS[language]]; } if (is_array($graphicFile_mo)) { $graphicFile_mo = $graphicFile_mo[$GLOBALS[language]]; } if (is_array($width)) { $width = $width[$GLOBALS[language]]; } if ($href != "" && $graphicFile_mo != "") { $counter = $i + $GLOBALS["counterOffset"]; echo "enter".$counter."_txt = \"$alt\"\n"; echo "enter".$counter." = new Image();\n"; echo "enter".$counter."_active = new Image();\n"; if ($href == $currentFile) { echo "enter".$counter.".src = \"$GLOBALS[imagePath]$graphicFile_mo\"\n"; echo "enter".$counter."_active.src = \"$GLOBALS[imagePath]$graphicFile\"\n"; } else { echo "enter".$counter.".src = \"$GLOBALS[imagePath]$graphicFile\"\n"; echo "enter".$counter."_active.src = \"$GLOBALS[imagePath]$graphicFile_mo\"\n"; } } } } function drawMenuTop($currentDiv, $currentFile) { // Stel het menu voor div '$currentDiv' samen, en houdt rekening met highlights en submenu's $currentFile = determineCurrentFile($currentFile); $direction = $GLOBALS[divArray][$currentDiv][0]; $tableAlign = $GLOBALS[divArray][$currentDiv][1]; $height = $GLOBALS[divArray][$currentDiv][2]; $heightString = " height=\"$height\""; echo "
\n"; echo ""; echo "\n"; echo ""; // Loop over alle elementen en bouw menu op uit de juiste bouwstenen for ($i = 0; $i < sizeof($GLOBALS[menuArray]); $i++) { $href = $GLOBALS[menuArray][$i][0]; $param = $GLOBALS[menuArray][$i][1]; $div = $GLOBALS[menuArray][$i][2]; $divNext = $GLOBALS[menuArray][$i+1][2]; $alt = $GLOBALS[menuArray][$i][3][$GLOBALS[language]]; $graphicFile = $GLOBALS[menuArray][$i][4]; $graphicFile_mo = $GLOBALS[menuArray][$i][5]; $width = $GLOBALS[menuArray][$i][6]; $name = "enter".($i+$GLOBALS["counterOffset"]); //check for language exceptions if (is_array($href)) { $href = $href[$GLOBALS[language]]; } if (is_array($graphicFile)) { $graphicFile = $graphicFile[$GLOBALS[language]]; } if (is_array($graphicFile_mo)) { $graphicFile_mo = $graphicFile_mo[$GLOBALS[language]]; } if (is_array($width)) { $width = $width[$GLOBALS[language]]; } $domID = $href; if ($div == $currentDiv) { $widthString = ""; if (is_numeric($width)) { $widthString = " width=\"$width\""; } echo "\n"; } } echo "\n"; echo "
"; if ($href == "" || $href == $currentFile) { echo "\"$alt\"$widthString$heightString"; } else { if ($href == "taalkeuze") { if ($GLOBALS[language] == "NL") { $switchLang = "EN"; } else { $switchLang = "NL"; // $graphicFile = $GLOBALS[menuArray][$i][4]; // $graphicFile_mo = $GLOBALS[menuArray][$i][3]; } $href = "$PHP_SELF?lang=$switchLang"; if ($GLOBALS[cat] != "") { $href .= "&cat=".$GLOBALS[cat]; } } else { $href = $href."?lang=".$GLOBALS[language]; } if ($param != "") { $href .= "&$param"; } echo ""; echo "\"$alt\"$heightString"; } echo "
\n"; echo "
\n"; } function drawMenuBottom($currentDiv, $currentFile, $showMenuBottom, $param = "") { if ($showMenuBottom) { // Stel het menu voor div '$currentDiv' samen, en houdt rekening met highlights en submenu's $currentFile = determineCurrentFile($currentFile); $direction = $GLOBALS[divArray][$currentDiv][0]; $tableAlign = $GLOBALS[divArray][$currentDiv][1]; $height = $GLOBALS[divArray][$currentDiv][2]; $heightString = " height=\"$height\""; echo "
\n"; echo "\n"; echo ""; // Loop over alle elementen en bouw menu op uit de juiste bouwstenen for ($i = 0; $i < sizeof($GLOBALS[menuArray]); $i++) { $href = $GLOBALS[menuArray][$i][0]; $param = $GLOBALS[menuArray][$i][1]; $div = $GLOBALS[menuArray][$i][2]; $divNext = $GLOBALS[menuArray][$i+1][2]; $alt = $GLOBALS[menuArray][$i][3][$GLOBALS[language]]; $graphicFile = $GLOBALS[menuArray][$i][4]; $parentMenu = $GLOBALS[menuArray][$i][7]; $name = "pijl".($i+$GLOBALS["counterOffset"]); //check for language exceptions if (is_array($href)) { $href = $href[$GLOBALS[language]]; } if (is_array($graphicFile)) { $graphicFile = $graphicFile[$GLOBALS[language]]; } if ($href != "") { if ($div == $currentDiv && ($parentMenu == "" || $parentMenu == $currentFile)) { $menuBottomPointer = $GLOBALS["menuBottomLeeg"]; $href2 = $href."?lang=".$GLOBALS[language]; if ($param != "") { $href2 .= "&$param"; } if ($href == $currentFile || ($parentMenu == $currentFile && (is_numeric(strpos($_SERVER["QUERY_STRING"], $href)) || $href == $param))) { $menuBottomPointer = $GLOBALS["menuBottomPijl"]; } // create submenu? if ($parentMenu != "") { $href2 = $parentMenu."?".$href."&lang=".$GLOBALS[language]; echo "\n"; } else { // no submenu echo ""; echo "\n"; } if ($direction == "vertical" && $divNext == $currentDiv) { echo "\n"; echo ""; } } } } echo "\n"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; if ($parentMenu == $currentFile && is_numeric(strpos($_SERVER["QUERY_STRING"], $href))) { echo "\"$alt\"$heightString"; } else { echo ""; echo "\"$alt\"$heightString"; } echo "
"; echo "
"; if ($href == "" || $href == $currentFile) { echo "\"$alt\"$heightString"; } else { echo ""; echo "\"$alt\"$heightString"; } echo "
\n"; echo "
\n"; } } function filterForSpam($field, $size = 255, $linefeedAllowed = false) { $field = substr($field, 0, $size); $field = str_replace("%0a", "+", $field); $field = str_replace("%0A", "+", $field); $field = str_replace("%20", "_", $field); if ((!$linefeedAllowed && (eregi("\r",$field) || eregi("\n",$field))) || eregi("content-type",$field)) { die("
\n\n\n

SPAM FILTER

\n

Form may contain spam, message not sent.

\n
\n
\n"); } return $field; } function testForFieldAbuse($field, $spamNeedle) { $needleSize = sizeof($spamNeedle); $isSpam = false; for ($i = 0; $i < $needleSize; $i++) { $theNeedle = $spamNeedle[$i]; if (is_numeric(strpos(strtolower($field), $theNeedle))) { $isSpam = true; } } return $isSpam; } ?> <? echo "AlbertsArtGallery.nl / Albert van Loon / ".($pageTitle[$language]); ?> 0) { echo "\n"; } else { echo "\n"; } // Voeg custom meta-tags toe, indien aanwezig. Gebruik anders de standaard-tags voor 'description' en 'keywords'. if (!is_array($meta)) { $meta = array(); } if (!array_key_exists("description", $meta)) { $meta["description"] = "AlbertsArtGallery"; } if (!array_key_exists("keywords", $meta)) { /* $meta["keywords"] = "Albert, Alberts, van Loon, Albert van Loon, Albertsartproductions, Albertsartgallery, Acrylverf, Acrylics, Ansichtkaarten, Art, Artist, Artists, Abstract, Abstractie, Abstraction, Autodidact, Bloemen, Boekillustratie, Boom, Bomen, Cartoon, Cartoons, Curacao, Design, Duiken, Duiker, Dutch artist, E-cards, Exhibition, Expositie, Expressionisme, Expressionist, Figuratief, Figuur, Fish, Flow, Flowers, Fotografie, Foto, Galerie, Gallery, Game, Games, van Gogh, Herman Brood, Illustratie, Illustration, Impressionisme, Impressionist, Impressionism, Kandinsky, Kaarten, Kiss, Koraalrif, Kunstacademie, Kunstkaarten, Kus, Kunst, Kunstenaar, Kunstenaars, Kunstschilder, Liefde, Love, Miro, Naakt, Nude, Olieverf, Oil, Onder water, Ontwerp, Passie, Passion, Paint, Painter, Picasso, Pictures, Portfolio, Portrait, Portret, Portretten, Realist, Realisme, Realistisch, Schilder, Schilderij, Schilderijen, Schilderstijlen, Seduction, Stijl, Stilleven, Stillevens, Still life, Tentoonstelling, Tree, Trees, Verleiding, Vissen"; */ $meta["keywords"] = "Albert van Loon, Albertsartproductions, Albertsartgallery, Ansichtkaarten, Art, Artist, Artists, Autodidact, Boekillustratie, Design, Dutch artist, E-cards, Exhibition, Expositie, Galerie, Gallery, Kunstkaarten, Kunst, Kunstenaar, Kunstenaars, Kunstschilder, Schilder, Schilderij, Schilderijen"; } foreach ($meta AS $key=>$value) { echo "\n"; } ?> \n"; } ?>
\n"; echo "\n"; ?>
\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "
"; if ($isSpamMessage || in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $badIParray)) { echo "

SPAM FILTER

\n"; echo "

Form may contain spam, message not sent.

\n"; } else { echo "

HARTELIJK DANK VOOR UW BESTELLING

\n"; // echo "

Hartelijk dank voor uw bestelling.

\n"; echo "

U ontvangt een bevestiging per e-mail van uw bestelling,
"; echo "de kaartenset(s) worden zo spoedig mogelijk verzonden.

\n"; } echo "
\n"; echo "\n"; } ?>

KUNSTKAARTEN

Voor kunstliefhebbers en iedereen die graag een mooie kaart verstuurt heeft Albert 10 van zijn schilderijen geselecteerd en als ansichtkaart laten drukken. Voor € 9,90 per setje (incl. btw, administratiekosten en portokosten) kunt u met bovenstaand bestelformulier deze kaarten bestellen. U krijgt dan per e-mail een bevestiging van uw bestelling en de kaartenset met bijbehorende factuur wordt vervolgens zo spoedig mogelijk toegezonden per post.